A weboldal működésével kapcsolatos általános adatvédelmi tájékoztató
A szervezet bemutatása
ADATKEZELŐ:
Az adatkezelő neve: ReKa Sporttevékenységet Szervező és Szolgáltató Közkereseti Társaság
Cégjegyzékszám: 01-03-025756, Adószám: 22391056-1-42
Székhely: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 8/b.
Az Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@rekagym.hu
Az Adatkezelő cégkapujának elérhetősége:
Adatkezelési tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679
Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján, a „WP29-es
munkacsoport” állásfoglalásainak figyelembe vételével végzi.
A KEZELT ADATOK: A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból
rögzítjük az Érintett hálózati identitását: számítógépének IP-címét és az Érintett
által használt szoftverkörnyezetet, valamint látogatásának időpontját, és a
megtekintett oldalak címét. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban
tároljuk szerverünkön, bizonyos idő elteltével már csak tömörített formában. Az
adatokat csak jogerős bírósági, nyomozó hatósági megkeresés esetén adjuk ki.
Látogatása során ellenőrző fájlt (cookie) kaphat weboldalunktól, az oldalunk
látogatottságát mérő külső, független auditáló szolgáltatásoktól (Google
Analytics). A cookiek elfogadása nem kötelező (böngészőprogramjában
letilthatja), ám egyes szolgáltatásaink csak ezek elfogadásával vehetők igénybe. A
mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást
nyújtani. Elérhetőségük: Google Analytics
Szervezetünk hírlevél-szolgáltatást jelenleg nem üzemeltet. Az „elérhetőségeink”
menüponton keresztül teremthet kapcsolatot szervezetünkkel. Az elektronikus
kapcsolattartás kezdeményezése során – ha felveszi velünk a kapcsolatot –
esetleg elektronikus formátumban iratokat küld meg nekünk, melyeken a
személyes adatai kizárólag akkor szerepelnek, ha ön kifejezetten megadja, mi
nem kérjük öntől.
Munkatársaink a tudomásukra jutott információkat a legteljesebb diszkrécióval
kezelik, nyilvánosságra hozataluk, továbbításuk harmadik félnek az Érintett
hozzájárulása nélkül nem történhet meg. A személyes kapcsolatfelvétel során az
adatvédelmi törvényt szem előtt tartjuk.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A szerver által automatikusan rögzített adatokat a
szerver biztonságos üzemeltetése érdekében átmenetileg tároljuk. Valamennyi
más adatot a szolgáltatások működtetése, illetve a felhasználók azonosítása
érdekében rögzítjük.
A személyes kapcsolatfelvétel során a tudomásunkra jutott adatokat
kapcsolattartásra, valamint jogszabályban meghatározott feladataink ellátása
során használjuk fel.
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Érintett által önként megadott adatokat
addig őrizzük, amíg nem kéri törlését: Minden más adat – e-mail címe és az
önként megadott információk – törlődnek. A szerver által automatikusan
rögzített adatok 30 napig állnak rendelkezésünkre, ezt követően csak átalakított
adat formában, látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket. A munkamenet
lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen. A
Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása
érdekében. A Google süti kezeléséről a
http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az
adatkezelőtől.
A sütit a felhasználó (továbbiakban érintett) képes törölni a saját
számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: A honlap látogatása során a szolgáltató a
szolgáltatások működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása,
kiegészítése. A személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: Az érintett hozzájárulása.
AZ ADATKEZELŐ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK: Érintett hálózati
identitása (úgynevezett IP cím). Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az
internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP
címek segítségével akár
földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A
meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban
az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során
megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a
felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.
A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a
számítógépen. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai
megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a
http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az
adatkezelőtől.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását.

ADATFELDOLGOZÓK:
WEB-SERVER Kft.
Cégjegyzékszám: 09-09-011599
Postacímünk: 4024. Debrecen Kossuth u. 42. 2/5.
Telefonszámunk: +36-52-541-346
E-mail címünk: info@web-server.hu
Adószámunk: 13498454-2-09
Cégjegyzékszámunk: 09-09-011599

Fejlesztő és weboldali karbantartást végző:
ReKa Sporttevékenységet Szervező és Szolgáltató Közkereseti Társaság
Székhely: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 8/b.

Elérhetőség

1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 8/b.